Fundacja ATYPOWA

Czym jest autyzm?

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowa (WHO) całościowe zaburzenie rozwoju to grupa zaburzeń charakteryzująca się trudnościami w zakresie interakcji społecznych, komunikacji oraz występowaniem ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań.

"Całościowe", czyli wpływające na wszystkie obszary rozwoju człowieka.

Pierwsze objawy ASD (autism spectrum disorder) widoczne są już przed 3 rokiem życia, niemniej często diagnozuje się je także u nastolatków i osób dorosłych.

Powyższa definicja stanowi określenie dla potrzeb medycznych. Dla nas spektrum autyzmu to przede wszystkim odmienny sposób rozwoju osoby, której należy się szacunek, wsparcie, uważność oraz rozpoznanie potrzeb.

Każda osoba w spektrum jest inna, każda ma inne zainteresowania, mocne strony, a także różne nasilenie trudności.

W zakładce tej będziemy prezentować ilustracje obrazujące każdą charakterystycznie rozwijającą się w autyzmie sferę. Mamy nadzieję, że świadomość odmiennego odbierania świata przez osoby w spektrum autyzmu pozwoli nam wszystkim poszerzać perspektywę i przybliżać sobie nawzajem swoje sposoby myślenia i działania. Poznajmy się :)