Fundacja ATYPOWA

O fundacji

O fundacji

Fundacja Atypowa powstała w maju 2019 roku, aby wspierać dzieci, młodzież i dorosłych, których spotykamy na co dzień. Często słyszymy o nich potoczne określenia fascynujący, dziwni, nietypowi, trudni, inni, niedostosowani, zamknięci, wybitni, sztywni, irytujący, uzdolnieni.

Zachowanie osób w spektrum autyzmu czasem przypomina – zgodnie z nazwą medyczną – zaburzenie, a czasem po prostu specyficzny sposób bycia i pojmowania świata.

Medycyna nadała im kod F.84 - co oznacza tajemniczo brzmiące "całościowe zaburzenia rozwoju – w tym: autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, autyzm atypowy" - stąd Atypowa. Niezależnie jednak od przyjętej nomenklatury, najważniejsza jest dla nas Osoba.

Zawodowo zajmujemy się poznawaniem świata osób w spektrum autyzmu - trudności i możliwości, osiągnięć i wyzwań. Dostrzegamy jednak już od lat, że zawodowo, to za mało.

Aby skutecznie pomagać nie możemy pozostać w granicach tego, co zapewnia publiczna edukacja i służba zdrowia - dlatego stworzyliśmy Fundację.

Jej nazwa bardzo nam się podoba, bo nie wyznacza granicy między normą a odmiennością - każdy może być ATYPOWY na różne sposoby.

Atypowa? - Po co?

Aby upowszechniać wiedzę o zaburzeniach w spektrum autyzmu - pomagać społeczeństwu więcej wiedzieć i lepiej rozumieć dzieci, młodzież i dorosłych w spektrum autyzmu. Pomagać osobom z autyzmem lepiej rozumieć świat społecznych relacji, łatwiej się w nim poruszać. Tłumaczyć osobom neurotypowym nieneurotypowy świat.

Atypowa? - Dlaczego?

Aby zatrzymać skutki marginalizacji i wykluczania osób, które bez społecznego zrozumienia i uwrażliwienia na różnorodność nie mają szansy w pełni rozwinąć swojego potencjału.

Chcemy budować przestrzeń otwartości, w której osoby w spektrum autyzmu będą czuć się bezpiecznie. Nasze działania opieramy na szacunku do różnorodności i indywidualności.

Atypowa? - Jak?

Poprzez rozmaite działania społeczne, akcje informacyjne i kulturalne, różne formy wsparcia psychologicznego, społecznego, poprzez edukację rodzin - wszystko to wyszczególniliśmy w naszym statucie.

W Fundacji Atypowa staramy się budować przestrzeń dialogu i porozumienia pomiędzy neurotypowym i nieneurotypowym światem. W ten sposób chcemy budować wspólny świat neuroróżnorodności, w którym każdy znajdzie swoje wygodne miejsce.

Członkowie Zarządu Fundacji od wielu lat są głównymi organizatorami Przeglądu Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera. To wydarzenie powstało, aby przekazywać wiedzę o osobach w spektrum autyzmu poprzez sztukę - filmy dokumentalne i fabularne, wystawy i instalacje artystyczne, rozmowy z niezwykle interesującymi gośćmi.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Przeglądu.

Fundacja Atypowa organizuje także lekcje w szkołach w celu uświadamiania uczniów i ich nauczycieli na temat osób w spektrum autyzmu. Poprzez: przygotowanie warsztatów zapewniających doświadczenie trudności sensorycznych, przekazanie aktualnej wiedzy o spektrum oraz przeprowadzenie otwartej rozmowy z młodzieżą, dążymy do uwrażliwienia młodych osób na potrzeby swoich rówieśników z autyzmem, zespołem Aspergera.