Fundacja ATYPOWA

Projekty realizowane przez Fundację Atypowa

Fundacja Atypowa powstała by propagować wiedzę i zwiększać świadomości społeczeństwa na temat osób w spektrum autyzmu. Pragniemy zmniejszać bariery i budować wspólny świat neuroróżnorodności, w którym każdy będzie akceptowany.

W 2019 roku działalność Fundacji skoncentrowana była przygotowaniu i realizacji 9. Przeglądu Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera. O 9. Przeglądzie możecie poczytać na stronie.

9. Przegląd odbywał się w ramach zadania pt. "Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków" organizowanego przez Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Fundacja uzyskała dofinansowanie na organizację Przeglądu Filmów.

Podczas Przeglądu wyświetlaliśmy filmy, które miały na celu edukowanie widzów w zakresie funkcjonowania osób w spektrum autyzmu. Filmy były wybierane ze szczególną starannością przez specjalistów, którzy kierowali się przede wszystkim kryterium merytorycznym, by osoby w spektrum autyzmu były w nich właściwie przedstawiane. Zwracali także ogromną uwagę na różnorodność osób w spektrum autyzmu. Kryterium artystyczne również miało bardzo duże znaczenie.

Dodatkowo, w trakcie tego wydarzenia przeprowadziliśmy spotkania z gośćmi: autorką profilu „Psycholog na Spektrum”, Andrzejem Szumowskim, tatą Jędrka, mężczyzny w spektrum autyzmu oraz Rafałem Ślusarzem, trenerem Muay Tai, pierwszą osobą trenującą osoby w spektrum autyzmu. Wywiady te miały na celu edukowanie, informowanie oraz uwrażliwianie widzów w zakresie wiedzy o osobach w spektrum autyzmu.

Podczas przygotowań do Przeglądu współpracowano m.in. z: Fundacją Rozwoju Kina, Stowarzyszeniem “Zacisze”, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Teatrem Barakah, Wydawnictwem PWN, Wydawnictwem Harmonia.


Fundacja Atypowa organizowała także lekcje w szkołach w celu uświadamiania uczniów i ich nauczycieli na temat osób w spektrum autyzmu. Przygotowaliśmy warsztaty zapewniające doświadczenie trudności sensorycznych. W trakcie spotkań z młodzieżą przekazywaliśmy aktualną wiedzę o osobach w spektrum autyzmu oraz przeprowadziliśmy otwarte rozmowy z młodzieżą, podczas których było miejsce na zadawanie pytań, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami czy obawami. Lekcje te miały na celu uwrażliwianie młodych osób na potrzeby swoich rówieśników z autyzmem, zespołem Aspergera.