Fundacja ATYPOWA

Zarząd Fundacji Atypowa

Magdalena Wątrobińska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kursu Pedagogicznego organizowanego przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła staż w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju oraz I i II rok stażu terapeutycznego organizowanego przez Fundację SYNAPSIS. Pracowała jako terapeuta w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Od 2014 jest psychologiem w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha” w Krakowie. Pracuje w zespole diagnostycznym, prowadzi terapię indywidualną, terapię grupową i konsultacje programowe. Pełni obowiązki dyrektora Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Przez dwa lata była opiekunem stażystów w w.w. Poradni. Współtworzy stronę „Autonomia – blog o autyzmie”.

Jest jednym z głównych organizatorów Przeglądu Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera od 2014 r. Jest Prezesem Fundacji Atypowa.

Od niespełna 8 lat nieustannie zaciekawiona spektrum autyzmu. Lubi czytać, rozmawiać i podróżować. Naiwnie wierzy w ludzi i docenia dobre chwile.


Klaudia Łakomska

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku filologia polska ze specjalizacją logopedia. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i wczesnej interwencji terapeutycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Swoje doświadczenie zdobywa pracując z osobami ze spektrum autyzmu, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, jest także członkiem zespołu diagnostycznego oraz prowadzi konsultacje komunikacyjne.

Od 2017 roku współorganizatorka Przeglądu Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera. Członek zarządu Fundacji Atypowa. Prywatnie kocha sport, góry i podróże.
Anna Mierzwa

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ma doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z osobami chorującymi psychicznie. Zdobywała je pracując m.in. w krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Caritas, aktualnie także w ChSON „Ognisko”, gdzie dawniej jako trener pracy, a obecnie jako psycholog, zajmuje się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Tematyka jej zainteresowań zawodowych koncentruje się wokół rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami oraz propagowania idei zatrudnienia wspieranego.Elżbieta Satryjan

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalizacją oligofrenopedagogika na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz Studia Specjalne w zakresie logopedii. Ukończyła również neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej w różnym stopniu oraz z dziećmi z autyzmem.

W Poradni prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną, diagnozy i konsultacje logopedyczne oraz konsultacje programowe.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci autyzmem (Fundacja Synapsis);
  • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; kurs MAKATONA 1 i 2 stopień;
  • Usprawnianie ruchowe dzieci specjalnej troski metodą Weroniki Sherborne;
  • Terapia mowy osób laryngektomowanych.